Liquids

Liquids

Each 100 ml contains :
Analgine 30 gr
Vitamin C 10 gr
Each 100 ml contains :
Methyl Silicone 10 ml
Menthol 1,7 gr
Anise Extact 1 ml
Turpentine Oil 40 ml
Each 100 ml contains :
Trimethoprim 4 gr
Sulphamethoxazol 20 gr
Each 100 ml contains :
Pefloxacin 10 gr
Each 100 ml contains :
Vit. K3 (Sodium bisulfite) 30 gr
Each 100 ml contains :
Florfenicol 10 gr
Each 100 ml contains :
Colistin sulphate 12 gr
Each 1000 ml contains :
Bromhexin 5 gr